Landbrug & skovbrug​

​Jordtilliggendet tilhørende Lungholm Gods er i alt på 1457 ha. Heraf er en del landbrug, en del skovbrug og resten veje, pladser, parker m.v.

Nedenfor beskrives landbruget og skovbruget.

Landbrug

Til Lungholm Gods hører ca. 1100 ha landbrug, hvoraf ca. 965 ha. er bortforpagtet siden 2012.

Der drives 212 ha. på Højbygaard, 291 ha. på Lungholm og 463 ha. i Lungholm Inddæmning.

Driften er moderne og søges hele tiden effektiviseret, så arealerne kan drives så rationelt som muligt.

Af de afgrøder, der dyrkes på jorderne kan nævnes: hvede, byg, rug, sukkerroer, raps, græsfrø m.v.

Foruden den dyrkede jord drives der også nogle naturarealer på i alt ca. 200 ha., som afgræsses eller slås.

I den forbindelse er der i 2015 og i 2017, modtaget tilskud til hegning og rydning i Lungholm Inddæmning.

Projektet i 2015 med projektnavn ”Græsning på Lungholm”, omfatter hegning af ca. 83 ha, fordelt på flere indhegninger. Desuden omfatter projektet også tilskud til solceller, vandpumper, drikkekar og fangfolde.

Projektet i 2017 med projektnavn “Vesterdybet”, omfatter hegning af ca. 11 ha. Desuden omfatter projektet også tilskud til solcelle, vandpumpe, drikkekar og fangfold.

Formålet med gennemførelsen af projekterne er at sikre opretholdelsen af lysåben natur med høj kvalitet i Lungholm inddæmning. Arealerne ligger i Natura-2000 og dele af arealerne er klassificeret som beskyttede naturtyper med betegnelsen. Klassificeringen er baseret på baggrund af en vurdering af at arealerne har en høj naturmæssig værdi som bør bevares, hvilket er i generel tråd med Lungholm Gods’ ønsker og strategi for området. Begge projekter er gennemført som frivillige tiltag der understøtter den langsigtede planlægning som Lungholm Gods har udarbejdet med henblik på at udvikle området.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: www.ec.europa.eu

Projektet er støttet af:

​Skovbrug

Skovene på Lungholm Gods udgør ca. 230 ha. Heraf er ”Byhaveskoven” på Højbygaard ca. 30 ha, Lungholm skove ca. 70 ha. og skovene i Lungholm Inddæmning ca. 130 ha.

Skovene består hovedsageligt af relativ ung løvskov med ældre og meget gamle træer imellem, heriblandt en gruppering af gamle ege i Lungholm Park. I skovene i Lungholm Inddæmning er størstedelen af væksten rimelig tynd og langsomt voksende, grundet den meget lette jordtype.

En stor del af denne skov, består af rødel o.l. ”​

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontakt Lungholm Gods

Alle overnatningsmuligheder er optaget i øjeblikket, men kontakt os gerne på 

tlf. 2811 2226 for nærmere info.

Adresse

Rødbyvej 24, 4970 Rødby

Klik her for rutevejledning

linkedin

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Vi svarer hurtigst muligt.