​Bæredygtighed

​Lungholm Gods har stor fokus på bæredygtighed og gør en indsats for at beskytte naturen, miljøet og vores fælles kulturarv. Vi har indenfor de senere år f.eks. skiftet fra fossil brændsel til biobrændsel og har fokuseret på at energioptimere alle vores bygninger og processer, til gavn og glæde for klimaet og miljøet.

Flere områder i vores skove er udlagt til urørt skov for at styrke biodiversiteten hvilket bl.a. betyder at dele af skovene er vildtvoksende og passer sig selv, samt at flere træer i skoven er fredet og dermed skal blive liggende efter de er væltede til fordel for planter, insekter og svampe. Lungholm Gods er desuden aktiv deltager i Bivenligt Landbrug, hvilket også betyder at vi i flere marker har plantet bivenlige blomsterblandinger langs skovbryn m.v., samt har anlagt skovenge og skovsøer, som alt sammen giver en større dyre- og plantemangfoldighed, til glæde for naturen og for alle os der bruger og nyder den.

Det er ligeledes meget vigtigt for os at værne om vores bygninger, hvoraf en stor del er fredede og bevaringsværdige, og vi gør meget ud af at vedligeholde og restaurere bygningerne, med største respekt for de originale byggemetoder og bruger i videst muligt omfang originale materialer. Vi er meget bevidste om den kulturarv vi forvalter og ikke mindst hvilken betydning den har for vores lokalsamfund og landsdel.

Enhver gæst som lejer vores bygninger, er med til at bidrage til Slottets fortsatte bevarelse ud i fremtiden. Herudover er vi meget bevidste om vores sociale ansvar, som virksomhed i landdistriktet og er derfor blevet ambassadørvirksomhed i projektet ”Rekruttering fra kanten”, iværksat af Business LF, Lolland og Guldborgsund kommuner, Cabi, samt A.P. Møller Fonden, hvor vi arbejder konstruktivt med at hjælpe udsatte borgere, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontakt Lungholm Gods

Alle overnatningsmuligheder er optaget i øjeblikket, men kontakt os gerne på 

tlf. 2811 2226 for nærmere info.

Adresse

Rødbyvej 24, 4970 Rødby

Klik her for rutevejledning

linkedin

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Vi svarer hurtigst muligt.