Landbrug & Skovbrug

Jordtilliggendet tilhørende Lungholm Gods er i alt på 1457 ha. Heraf er en del landbrug, en del skovbrug og resten veje, pladser, parker m.v.

Nedenfor beskrives landbruget og skovbruget.

Landbrug:

Til Lungholm Gods hører ca. 1100 ha landbrug, hvoraf ca. 965 ha. er bortforpagtet siden 2012.

Der drives 212 ha. på Højbygaard, 291 ha. på Lungholm og 463 ha. i Lungholm Inddæmning.
Driften er moderne og søges hele tiden effektiviseret, så arealerne kan drives så rationelt som muligt.
Af de afgrøder, der dyrkes på jorderne kan nævnes: hvede, byg, rug, sukkerroer, raps, græsfrø m.v.

Foruden den dyrkede jord drives der også nogle naturarealer på i alt ca. 200 ha., som afgræsses eller slås.

I den forbindelse er der i 2015, modtaget tilskud til hegning og rydning i Lungholm Inddæmning:

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: www.ec.europa.eu

Projektet er støttet af:

landbrug
Lungholm

Skovbrug:

Skovene på Lungholm Gods udgør ca. 230 ha. Heraf er ”Byhaveskoven” på Højbygaard ca. 30 ha, Lungholm skove ca. 70 ha. og skovene i Lungholm Inddæmning ca. 130 ha.

Skovene består hovedsageligt af relativ ung løvskov med ældre og meget gamle træer imellem, heriblandt en gruppering af gamle ege i Lungholm Park. I skovene i Lungholm Inddæmning er størstedelen af væksten rimelig tynd og langsomt voksende, grundet den meget lette jordtype. En stor del af denne skov, består af rødel o.l. ”

konference inspiration